XỬ LÝ KHÍ THẢI
Ô nhiễm khói bụi đang ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là khí thải từ các nhà máy sản xuất trong các khu công nghiệp…
HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU