Đại Hà Phát tham dự khóa học nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên
Từ 29-31.01.2020 Ban lãnh đạo Công ty TNHH Thiết bị Hóa chất NAKAGAWA Việt Nam cùng Công ty TNHH Thiết bị Hóa chất NAKAGAWA Nhật Bản tham dự Triển..
HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU